گاهی وقتا هست که منو شما تو این دنیا از خیلی چیزا میترسیم. منکه خیلی وقتا توی این دنیا احساس ترس و دلهره میکنم مخصوصا زمانی که خابگاهمو از باباومامانم دورم یجورایی حس میکنم کسی مراقبم نیست و حواسش بهم نیست برا همینه که از خیلی از چیزا میترسم و دوری میکنم مثلا

از مریض شدن،چرا؟چون مامانی پیشم نیست که مراقبم باشه

از جا موندن از سرویس،چرا؟چون بابایی نیست که با ماشینش منو برسونه

و از خیلی از چیزای دیگه دوری میکنم چون مراقبام پیشم نیستن.

تا اینکه امروز داشتم قرآن میخوندم به این آیه رسیدم،

ان کل نفس لما علیها حافظا:به این آیه ی بزرگ الهی سوگند هر کس مراقب و محافظی دارد.طارق/4

داشتم فک میکردم یعنی خدا واسه منم محافظ گذاشته؟خب وقتی قسم خورده حتما گذاشته دیگه هم واسه من هم واسه شما

ترس از دلم ریخت،دیگه میدونم وقتی میام شهرستان غریب نیستم خدا پیشمه و واسم محافظ گذاشته.وقتی میبینی کسی محافظ داره میفهمی آدم مهمیه مثل این آدمای بزرگی که تو فیلما نشون میده هر کدوم چند تا چند تا محافظ دارند،منو و تو هم واسه خدا مهم و باارزشیم که واسمون محافظ گذاشته،خدا واسه آدماش محافظ میذاره.