سلام دوستان

خوب هستین ؟

آخر ترم و سرم حسابی شلوغ..تحقیق و پژوهش و میان ترم که استادا تازه یادشون افتاده بگیرن..

سرم حسابی شلوغه

خواهش میکنم کمتر پست بذارید من واقعا نمیرسم هر شب بخونم بعد ازم ناراحت میشین.

5شنبه ی امتحان سخت دارم و هیچی حالیم نیست.

اگه خوب ندم مجبورم 3 واحدو حذف کنم دعام کنید..