رایا تو در مورد دلتنگی چی میدونی؟ از حفره های دردناک توی دل آدما خبر داری؟از سایه ای که تمام روز ازش فرار میکنن و قبل از خواب پشت پلکشون می بیننش شنیدی؟ از فلسفه ی دردناک کلمه ی سه حرفی کاش کسی برات حرف زده؟
دلتنگی یه زخم پنهانه رایا.یه سرطان بی نشونه.آدمای دلتنگ  شبیه بقیه ی آدمان.راه میرن.میخندن. لذت میبرن. و تو هیچ وقت از ظاهر آرومشون نمیتونی بفهمی پشت این رد پاها و ته این خنده ی بلند چه ای کاش بزرگی جا مونده...
دلم تنگ است به وسعت دریا برای کسی که نمیدانم کیست و کجاست... 
پ.ن: و باز هم کتابای غیر درسی.
ایام فرجه ها ایام خوبیه که عقده های نخوندن تو روزای دیگه رو خالی کنم گرچه الان باید درس بخونم چون امتحانای خیلی سختی پیش رومه اما چیکار کنم که حسش نمیاد..

مکالمه ی منو داداشم یک ساعت پیش: 
+زهرااا چیکار میکنی؟؟؟
-رمان میخونم 😓
+بیا بیرون ببینم 
-یاعلی چیشده ؟؟منک کاری نکردم.
خیلی با احتیاط میرم اتاقش ببینم چی میگه 
-جانم داداشی چیشده ،کی کاری کرده.؟
+تو مگه درس نداری دختر که میشینی این کتابای مسخره رو میخونی بعدش ازشون تاثیر میگیری و منتظری یه شاهزاده بیاد واست خاستگاری 😤
-درس که دارم.ولی حالش رو ندارم..میدونی بااینکه قراره معلم شم از هر چی درسه بدم میاااد. از استاداا بدمممم میاااد.از دانشگاه هم بدم میاد 😔
+تو خیلی اشتبا کردی بدت میاد(البته بجا اشتبا گف ی چی دیگه سانسورش کردم )😂 تا من میرم باشگاه و میام میشینی درس میخونی متوجه ای؟؟
-باشه چشم داداشی.. باشگاه و ورزش خوش بگذره با دخترا 😜😜و فراررر
اومدم تو اتاقم خدایی یه صفحه ام درس خوندم ولی میدونید دست و دلم ب درس نمیره...
فک کنم قراره این ترم مشروط شمم
کتاب خوبیه توصیه میکنم بخونین 😅