به توکل نام اعظمت بسم الله الرحمن الرحیم

سلام

حوری دخت هستم.دانشجوی دانشگاه فرهنگیان و ترم سه..

اطرافیانم میگن زود رنجم اما بنظرم زندگی خابگاهی خیلی رو رفتارم تاثیر گذاشته خوب شدم..

از آدم زورگو متنفرم .

دنیا رو دوست دارم با خونوادم نه هیچ کس دیگه ای

ترجیح میدم تا آخر عمر تنها باشم ..

از تفریحاتمم میتونیم درس و کتاب خوندن رو در نظر بگیریم..