پیرمرد داخل حرم دستی کشید روی پای جوانی که کنار او نشسته بود و گفت سواد ندارم برام زیارت نامه میخونی تا گوش بدم؟

جوان با کمال میل قبول کرد و شروع کرد به خواندن زیارتنامه

السلام علیک یابن رسول الله ...و سلام داد به معصومین تا امام عسکری (ع). جوان با لبخندی پرسید :پدرم امام زمانت رو میشناسی؟پیرمرد جواب داد:چرا نشناسم؟جوان گفت:پس سلام کن.پیرمرد دستش رو روی سینه اش گذاشت و گفت:السلام علیک یا حجه بن حسن العسکری جوان نگاهی به پیرمرد انداخت و دستشو رو شونه ی پیرمرد گذاشت و گفت: و علیک السلام و رحمه الله و برکاته...

مبادا امام زمانمون کنارمون باشه و نشناسیمش

میدونی چرا امام زمان ظهور نمیکنه؟چون ما جامعه ی امام زمانی نساختیم وقتی کسی جایی حرمت داره نباید بیاد چون اگه بیاد مثل پدرانش کشته میشه،هیچکاری نمیخاد کنی فقط خودت رو درست کن

دوکلمه گناه نکن

(استاد علی اکبر رائفی پور)