چند وقته تو خودمم، بیشتر اوقات رو تختمم دوستام میگن چرا ناراحتی؟چیزی شده؟کسی حرفی زده. حرفی نمیتونم بزنم چون اقرار ب گناهم گناهه.

خدا خودش تو قران گفته :از این پس کم بخندند ، و به جزای آنچه به دست می آوردند ، بسیار بگریند./توبه82..

آره شاید بخاطر اشتباهی که کردم دیگه نمیخندم،شاید بخاطر اون کارمه ک بهونه گیر شدم و زود رنج، شاید بخاطر گناهمه که دیگه عبادتم برام لذت بخش نیست.

اما اینو خوب میدونم خدا همیشه کمکم میکنه.تا حالا هر چی ازش خواستم بهم داده میدونم گناهمو می بخشه اما نمیدونم چرا هنوزم ازش خجالت میکشم گناه چه بزگ باشه و چه کوچیک میشه ناسپاسی خدا وقتی خدا اینقد منو دوست داره و هرچی ازش خواستم بهم بخشیده من دیگه حق گناه کردن ندارم اما انسانم دیگه گاهی ازم خطا سر میزنه.خدا خودش گفته صد بار اگر توبه شکستی باز آی..

به خودش توکل میکنم چون گفته الا بذکر الله تطمئن القلوب..


همه دلواپسی هایت را به خدا بسپار

وایمان داشته باش درپناه او که باشی

ارامش سهم قلب توست