احساس می کنم که گم شده ام...شهدا میشود مرا تفحصم کنید؟گم شده ام...در کجا نمیدانم...بیش از همه در خودم...

شما را به آن سربندهایتان تفحصم کنید...

آخر که چی؟مگر نه اینکه از خاک آمده ام و به خاک میروم؟

پس چه بهتر که خاکی بروم...

دیگر تحمل ندارم،قلبم پر از حب دنیاست،چشمانم هنوز گریان است،دستانم هنوز به سوی شماست،پاهایم هنوز در راهتان است،گوش هایم هنوز نوایتان را می شنود،پس تا دیر نشده به داد این تن برسید.

شهدا تفحصم کنید...گم شده ام،غرق شده ام و به نگاه شما محتاجم،به شهادت محتاجم،شما را به سربندهایتان قسم،تفحصم کنید...

.........................................................................................

پ.ن:امسال نشد واسه شلمچه ثبتنام کنم از طرف دانشگاه برم،کربلا هم که مامان بابام اجازه ندادن دانشجویی برم.

 نمیدونم چه گناه بزرگی انجام دادم که شهدا و ائمه منو قابل نمیدونن و اینقد ازشون دور شدم..

عکس واسه شلمچه هستش که دبیرستان رفتم..

التماس دعا